Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
  >  Aktualności  >  Szkolenie obronne 

W dniu 30 września, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego powiatu pabianickiego na 2015 r.", Krzysztof Habura Starosta Pabianicki zorganizował szkolenie z obszaru realizacji zadań dotyczących natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Uczestnikom szkolenia przypomniano wprowadzone zmiany w dokumentach prawnych oraz w „PLANIE AKCJI KURIERSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ STAROSTĘ PABIANICKIEGO”.

Warto w tym miejscu przybliżyć czym jest akcja kurierska realizowana na terenie naszego powiatu. Przedsięwzięcie to jest jedną z podstawowych form organizacyjnych zabezpieczających powołanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, żołnierzy rezerwy jednostek wojskowych biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jej istotą jest zorganizowanie systemu doręczania przez kurierów kart powołania żołnierzom rezerwy. System ten wykorzystywany jest również do doręczania wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, zobowiązane do ich realizacji decyzjami administracyjnymi wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).
Głównym celem treningu było doskonalenie systemu realizacji zadań na rzecz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez organy samorządu terytorialnego (szczebla gminnego i powiatowego) we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi oraz Komendą Powiatową Policji w Pabianicach.

Szczegółowo omówiono:
- zasady wypełniania dokumentów stanowiących załączniki do planu,
- normy czasowe organizowania działań, przekazywania sygnałów i doręczania dokumentów,
- zasady łączności z osobą kierującą akcją kurierską,
- dostarczanie dokumentów w zależności od powstałych zakłóceń w czasie mobilizacyjnego rozwijania SZ RP,
- informowanie administracji wojskowej o efektywności prowadzonych działań (prowadzenia akcji kurierskiej i jej rozliczenia),
- warunki bezpieczeństwa podczas doręczania dokumentów.

Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster