Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
  >  Aktualności  >  V Powiatowy... 

23 października 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu wiedzy zawodoznawczej „Twój zawód – twoja kariera”.

Organizatorami konkursu byli PODNiDM w Pabianicach oraz Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach.
Konkurs, który Honorowym Patronatem objął Krzysztof Habura - Starosta Powiatu Pabianickiego, wpisuje się w inicjatywę Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, będącego organizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W tym roku tydzień odbywa się pod hasłem: "Poznaj swojego doradcę kariery".
Partnerami przedsięwzięcia zostali: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Pabianicach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach.

W uroczystości rozdania nagród laureatom udział wzięli goście: Liliana Forysiak, - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Małgorzata Biegajło- dyrektor PODNiDM w Pabianicach oraz Dariusz Wróbel zastępca dyrektora Zespołu Szkół Nr 3.

Do udziału zgłosiło się 101 uczniów z 15 szkół powiatu pabianickiego trzech szczebli edukacji: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnych charakteryzujących dowolnie wybrany zawód. Prezentacje zawierały syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy, zadania i umiejętności zawodowe, narzędzia pracy w zawodzie, cechy psychofizyczne, przeciwwskazania, możliwości kształcenia w zawodzie, ofertę rynku pracy oraz źródła informacji o zawodzie. Prace przygotowywali indywidualnie. Nie istniały ograniczenia co do wyboru prezentowanego zawodu. Uczniowie wykazali się pomysłowością, kreatywnością, a także doskonałym warsztatem technicznym.

Prace oceniało jury w składzie:

Dorota Wiaderek (Powiatowy Urząd Pracy),
Magdalena Legun-Wołosz (Młodzieżowe Centrum Kariery),
Grażyna Pryca (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
Komisja oceniała zarówno wartość merytoryczną, jak i artystyczną prac.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody głównej nie przyznano.
wyróżnienia otrzymali:
• Bartłomiej Pokora uczeń Liceum Ogólnokształcącego im.św.Wincentego a'Paulo prezentacja zawodu kowala, opiekun Anna Buczek.
• Hubert Grala uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach, prezentacja zawodu technik mechanik maszyn i urządzeń, opiekun Mariola Olczyk.

W kategorii szkół gimnazjalnych główną nagrodę otrzymała:
• Martyna Matławska uczennica Gimnazjum w Ksawerowie, pr
ezentacja zawodu barista, opiekun Ewa Kałowska i
Paulina Danka.
wyróżnienia otrzymały:
• Justyna Fiks uczennica Gimnazjum w Ksawerowie, prezentacja zawodu groomer, opiekun Ewa Kałowska i Paulina Danka.
• Matylda Połomska uczennica Gimnazjum w Ksawerowie, prezentacja zawodu trębacz, opiekun Ewa Kałowska i Paulina Danka.

W kategorii szkół podstawowych główną nagrodę otrzymała:

• Julia Antonowicz uczennica Szkoły Podstawowej, prezentacja zawodu barista, opiekun Agnieszka Woźniak

dodatkowo wyróżnienie otrzymali:

• Michał Jurek uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach, prezentacja zawodu dietetyk, opiekun Justyna Zbierkowska-Madej.
• Julia Grenda uczennica Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach, prezentacja zawodu aktor, opiekun Renata Wiśniewska-Kociołek> W uroczystości podsumowania udział wzięli przedstawiciele partnerów konkursu: Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach, nauczyciele-opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie oraz delegacje uczniów. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały nagrodzone prezentacje.

Konkurs przygotowały Agnieszka Kulpińska-Górska doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach z zakresu doradztwa zawodowego i Małgorzata Żuk nauczyciel Zespołu Szkół Nr3 w Pabianicach.

Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster