Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
Strona główna  >  Nowe Insygnia... 

Nowe Insygnia Powiatu Pabianickiego

Podczas Sesji Rady Powiatu Pabianickiego w marcu 2009 roku zaakceptowano projekty nowego herbu, sztandaru, flagi oraz pieczęci starosty i rady powiatu, a także łańcuchów starosty i przewodniczącego Rady Powiatu.

Dla wizerunku herbu przyjęto gotycką tarczę. Jest on skonstruowany z wykorzystaniem godeł historycznych ziem tworzących obecnie powiat pabianicki (sieradzkich i łęczyckich) oraz pieczęci i herbu Władysława Łokietka, który podniósł osadę Pabianice do rangi miasta. Według zaleceń przyjętych w tworzeniu wizerunków herbowych w projekcie została zastosowana, charakterystyczna dla polskiej heraldyki książęcej i ziemskiej hybryda kujawska przedstawiająca połuorła-połulwa, pojawiająca się na pieczęciach książąt piastowskich, panujących na tych terenach już od drugiej połowy XIII wieku.
Wizerunek herbu zawarty jest w sztandarze, fladze oraz pozostałych insygniach powiatu.W związku ze zmianą herbu i flagi powiatu pabianickiego wszystkie jednostki korzystające z ich wizerunku powinny zadbać o posiadanie nowych insygniów powiatu. Powiatowe jednostki organizacyjne mogą zwracać się do Starostwa Powiatowego w Pabianicach z prośbą o wydanie nowej flagi oraz pobrać elektroniczną wersję nowego herbu powiatu. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 maja 2009 roku Nr XL/304/09 w sprawie wyrażenia zgody na używanie flagi i herbu Powiatu Pabianickiego wszystkie kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i pozarządowe mogą korzystać z insygniów powiatu podczas imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i prozdrowotnym. W tym celu z Zarządem Powiatu Pabianickiego należy zawrzeć umowę, w której ustalone zostaną szczegóły odnośnie miejsca, sposobu, formy i czasu używania herbu do celów promocyjnych, w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek i powagę. W przypadkach, gdy używanie flagi lub herbu powiatu pabianickiego przez organizacje będzie miało charakter ciągły (nie jednorazowy) i nie będzie objęte umową (np. strona internetowa) wówczas na używanie insygniów powiatu wymagana jest zgoda Rady Powiatu Pabianickiego.

Uchwała Nr XL/304/09 Rady Powiatu Pabianickiego:


Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster