Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
Strona główna  >  Konsultacje społeczne 

 
Konsultacje społeczne - Uchwała w sprawie Programu Współpracy... 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Pabianickiego do wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Projekt uchwały:

Załącznik - Program:

Konsultacje prowadzi Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie od dnia 13 października do dnia 23 października 2015 r. drogą mailową na adres: kkardas@powiat.pabianice.pl.

 
Wyniki konsultacji - Uchwała w sprawie ustalenia godzin pracy aptek... 

Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2015 prowadzonych w dniach 25 listopad – 03 grudnia 2014r

Wyniki konsultacji:


 
Konsultacje społeczne - Uchwała w sprawie ustalenia godzin pracy aptek... 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Pabianickiego do wyrażania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

Projekt uchwały:

Konsultacje prowadzi Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie od dnia 25 listopada od godz. 8.00 do dnia 03 grudnia 2014 r. do godz. 8.00 drogą mailową na adres: igrzelak@powiat.pabianice.pl.

 
Wyniki konsultacji - Uchwała w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianic... 

Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Wyniki konsultacji:


 
Konsultacje społeczne - Uchwała w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianic.. 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Pabianickiego do wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Program współpracy:

Konsultacje prowadzi Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie od dnia 30 września do dnia 15 października 2014 r. drogą mailową na adres: kkardas@powiat.pabianice.pl.

 
Wyniki konsultacji - Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii... 

Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

Wyniki konsultacji:


 
Konsultacje społeczne - Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii... 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza mieszkańców powiatu pabianickiego do wyrażania opinii w przedmiocie projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

Projekt Uchwały:
Powiatowa Strategia:

Uwagi i opinie prosimy zgłaszać od 18 lutego 2014 r. do 20 marca 2014r. drogą mailową na adres: jgrabowski@pcpr-pabianice.pl.

 
Archiwum - Konsultacje społeczne 


Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster