Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
Strona główna  >  Zarządzanie Kryzysowe  >  Podstawa prawna 

Zarządzanie kryzysowe - podstawa prawna

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Konstytucja RP art.87

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 200 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych”(Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz.718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim:
  • Dz.U. z 2007r. Nr 89 poz. 590 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym
  • Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz. 558 z póź. zm. 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej
  • Dz.U. z 2002r. Nr 113  poz. 985 z póź. zm. 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
  • Dz.U. z 2002r. Nr 233  poz. 1955 
Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela


Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster