40-lecie "Złotej Jesieni"

/ / Aktualności / 40-lecie "Złotej...
Monday, 24 February 2020 r. 04:29:33

http://localhost/metadot/index.pl?iid=8009

W poniedziałek 22 października 2012r. w Osiedlowym Domu Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Orla seniorzy świętowali 40- lecie istnienia "Klubu Seniora Złota Jesień". Wśród zaproszonych gości obecni byli:Magdalena Werstak członek Zarządu Powiatu Pabianickiego, Zbigniew Mencwal członek Zarządu PSM, Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Szubert oraz wielu innych zaproszonych gości.
Jubileusz rozpoczęto występem wokalno- recytatorskim w wykonaniu jubilatów. Jubileusz poprowadził p. Kazimierz Bartczak- prezes Klubu Seniora Złota Jesień, przedstawiajšc historię klubu. "Złota Jesień" wielokrotnie uczestniczyła w wielu wycieczkach krajowych i zagranicznych, klub brał udział w konkursach i przeglądach m.in. w "Powiatowym Przeglądzie Twórczości Senioralnej", którego corocznie współorganizatorem jest Powiat Pabianicki. W ciągu 40 lat istnienia klub gościł posłów i senatorów RP, radnych powiatowych i miejskich, gimnazjalistów, przedszkolaków, kabarety i zespoły. Prezes Klubu Seniora Złota Jesień symbolicznym kwiatem dziękował wielu osobom m.in. za wieloletnia aktywna pracę na rzecz twórczości senioralnej, za ponad 20-letnią przynależność do klubu, klubowiczom którzy ukończyli 80 lat. Podziękowania skierowane w stronę prezesa klubu złożyli również Osiedlowe Domy Kultury: Barak i Klub Jarzębina oraz Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Nadzorcza PSM dziękując klubowiczom za zaangażowanie w działalność klubu.
Na ręce prezesa Klubu Seniora Złota Jesień Kazimierza Bartczaka list gratulacyjny wraz z wiazanką kwiatów w imieniu Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury i członków Zarządu Powiatu Pabianickiego złożyła p. Magdalena Werstak- członek Zarządu Powiatu Pabianickiego i pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dziękując za wieloletnią aktywność i zaangażowanie w tworzeniu dorobku kulturalnego, który niejednokrotnie sławi dobre imię Powiatu Pabianickiego.